Odwołany lot z powodu koronawirusa?

Uzyskaj zwrot za bilet

Obrazek samolotu covid-19

Dowiedz się więcej

Zabraliśmy Twoje prawa pasażera w pigułce. Dzięki nim będziesz mieć wiedzę o jakie odszkodowanie możesz się starać.

+48 507 203 400

loty@skyhelp.pl

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sky Help Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim ul. Kazimierza Pułaskiego 11, KRS 00762428.
  Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób:
  • listownie na adres: Sky Help Sp. z. o. o., ul. Kazimierza Pułaskiego 11, 63-400 Ostrów Wielkopolski
  • przez e-mail: loty@skyhelp.pl
  • telefonicznie 507 203 400
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • uzyskania odszkodowania za odwołany/opóźniony lot,
  • realizacji umowy cesji.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pan danych w zakresie pkt 2 ppkt 1 jest niezbędne do wykonania umowy, zaś w pozostałym zakresie są wyrażone przez Panią/Pana zgody.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
  • osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;
  • podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
 5. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (tj. prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich będą zebrane i do zawarcia umowy.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.