Odwołany lot z powodu koronawirusa?

Uzyskaj zwrot za bilet

Obrazek samolotu covid-19

Dowiedz się więcej

Zabraliśmy Twoje prawa pasażera w pigułce. Dzięki nim będziesz mieć wiedzę o jakie odszkodowanie możesz się starać.

+48 507 203 400

loty@skyhelp.pl

Nota prawna

Strona stanowi własność Sky Help Sp. z o.o.  – dalej zwana SkyHelp. Prawa majątkowe do niniejszej strony internetowej, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa do nazwy domeny internetowej Strony – przysługują SkyHelp i podlegają ochronie prawnej.
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody SkyHelp pod rygorem sankcji przewidzianych zgodnie  z obowiązującym prawem, w szczególności ustawą z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych   (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631, z późn. zm.)  i ustawą z dnia 27.07.2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402, z późn. zm.). 
Prawa do wszelkich zawartych na Stronie oraz udostępnianych za jej pośrednictwem treści przysługują SkyHelp lub innym uprawnionym przez SkyHelp podmiotom.
Treści zawarte na stronie mają charakter czysto informacyjny i nie są wiążące. W szczególności nie stanowią oferty w rozumieniu Art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. SkyHelp nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowe pod względem technicznym działanie strony oraz za przerwy w jej dostępności.
SkyHelp nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie lub pośrednie, a wynikłe z dostępu do strony internetowej skyhelp.pl oraz z korzystania z niej.