Szanowni Klienci, z dniem 01.06.2022 r. Skyhelp.pl zakończył obsługę nowych spraw. Obecnie procesowane są wyłącznie sprawy Klientów zgłoszone do 31.05.2022 r.
Jeśli chcesz złożyć wniosek o odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot, zapraszamy do skorzystania z usług AirCashBack.com.
placeholder-image

Polityka prywatności

Dla Skyhelp prywatność danych stanowi podstawowy czynnik prowadzenia działalności biznesowej. Polityka prywatności Skyhelp i wszelkie działania z nią związane koncentrują się na przetwarzaniu danych osobowych w sposób właściwy i zgodny z prawem, przy jednoczesnym zachowaniu ich poufności, integralności i dostępności.

Właścicielem serwisu skyhelp.pl jest Skyhelp Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Kazimierza Pułaskiego 11, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta Poznania Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 000762428, o numerze NIP: 7831794383, który jest jednocześnie Administratorem Danych; dalej Skyhelp.

Przedmiotowa polityka prywatności jest dokumentem informacyjnym, a Skyhelp prowadzi politykę bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W polityce prywatności przedstawiono aspekty polityki dotyczącej środowiska internetowego, mającej zastosowanie w prowadzonych przez Skyhelp czynnościach mających na celu pozyskanie rekompensaty. W niniejszej polityce prywatności opisano rodzaje gromadzonych przez Skyhelp informacji i wyjaśniono, w jaki sposób powierzone nam przez klientów informacje są wykorzystywane, udostępniane i zabezpieczane. Opisano również różne możliwości związane z wykorzystywaniem, poprawianiem i dostępem do danych osobowych użytkowników.

Skyhelp przetwarza dane osobowe na terenie UE. Skyhelp działa w zgodzie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE) 2016/679 („RODO”), które jest bezpośrednio wiążącym aktem prawnym. RODO chroni podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności prawo do ochrony danych osobowych.Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.

Polityka prywatności Skyhelp opiera się na poniższych zasadach ochrony danych:

 • Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zgodny z prawem, rzetelny i przejrzysty.
 • Gromadzenie danych osobowych odbywa się wyłącznie w określonych, jasno sprecyzowanych i prawnie uzasadnionych celach, tj. w celu uzyskania rekompensaty, a dalsze przetwarzanie tych danych nie może być sprzeczne z tymi celami.
 • Gromadzenie danych osobowych odbywa się w sposób adekwatny, stosowny oraz w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w którym są one przetwarzane.
 • Użytkownik ma prawo do wglądu do danych, które umieścił w formularzu.
 • Dane osobowe są przechowywane w formie pozwalającej na identyfikację osoby, której dotyczą, nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celu, w którym są one przetwarzane.
 • Wszystkie dane osobowe są poufne są przechowywane w sposób, który zapewnia ich należyte bezpieczeństwo.
 • Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do wywiązania się przez Skyhelp ze zobowiązań dotyczących świadczenia usług.
 • Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do przeniesienia danych osobowych.

Skyhelp gromadzi przede wszystkim takie dane jak: imiona i nazwiska, daty urodzin, adresy, adresy e-mail, numery telefonu, numery paszportów / dowodów osobistych oraz krajowe numery identyfikacyjne. Powyższe dane osobowe gromadzone są w celu świadczenia Usługi kwalifikacji, Usługi dostarczenia informacji i Sprawiedliwości jako usługi zgodnie z Umową. Stanowi to przedmiot przeważającej działalności Skyhelp jako przedsiębiorcy.

Skyhelp wykorzystuje dane osobowe w celu, w którym zostały zebrane, i przechowuje je nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji tego celu. Skyhelp może przechowywać dane klienta tak długo jak jest to konieczne do świadczenia usług, wywiązania się ze zobowiązań prawnych lub realizacji któregokolwiek z celów wymienionych powyżej.

W razie wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, a nasze dane można znaleźć w zakładce kontakt.

Cookies

Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Serwis Skyhelp korzysta z plików cookies, które są wykorzystywane do tworzenia statystyk i przechowywania preferencji Użytkownika.


Wskazać należy, iż podmiotem zamieszczającym na Urządzeniu Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Skyhelp lub podmioty z nim współpracujące.


Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Urządzeniu Użytkownika. W związku z powyższym Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie, m.in. usunięcie plików cookies, czy też automatyczne ich blokowanie.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).


Pliki cookies zamieszczane w Urządzeniu Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Serwisem reklamodawców oraz partnerów.

Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Serwis wykorzystuje te pliki do:

 • możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
 • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę,
 • do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.